PRO RODIČE


V této sekci bychom rádi oslovili Vás, rodiče dětí. Komunikace s Vámi je pro nás důležitá již před zasláním přihlášky. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy i v průběhu organizování tábora. A samozřejmě jsme k zastihnutí i během tábora, a pokud se zrovna nevěnujeme dětem, ochotně Vás informujeme o dění na táboře. 

Nejdříve se nabízí otázka, proč vlastně poslat dítě na tábor?

Prázdniny jsou dobou odpočinku a nevšedních zážitků - takovým mimořádným zážitkem dětský tábor bezesporu je. Děti musí vystoupit ze své komfortní zóny, naučit se fungovat bez rodičů a starat se o sebe. Odměnou jim je pak parta nových kamarádů a pečlivě naplánovaný program. O děti se starají zkušení vedoucí, kteří jsou pro děti neustále k dispozici. Samozřejmostí je pak vyvážená strava, pitný režim a hygienické zázemí.

Většina dětí zvládne odloučení od rodičů dobře, pokud ale víte, že Vaše dítě má problém být někde samo, domluvte se s rodiči jeho kamarádů a pošlete je na tábor společně. Nebudou si připadat osamocení a s kamarády budou své zážitky sdílet lépe.

O nejmenší děti se starají vedoucí, kteří již sami děti mají, a tak lépe pochopí jejich potřeby a strasti. U malých dětí je kladen větší důraz na výpomoc s hygienou, oblékáním a stravováním. Oblečení a osobní věci dětem označte iniciály nebo jménem, aby se zamezilo ztrátě či odcizení. 

Nejstarší oddíly jsou většinou tvořeny zkušenými táborníky, kteří s námi jezdí již od dětství. Děti z těchto oddílů jsou často zapojovány do příprav her pro mladší a celkově jsou tak trochu i pomocníci vedoucích. Většina našich praktikantů je z řad bývalých táborníků, a proto i na táboře se snažíme děti zapojit, aby je tábor ještě víc bavil.

Na táboře je po celou dobu přítomen zkušený zdravotník. O případných zdravotních potížích budete samozřejmě vždy informováni.

Jak to na táboře vlastně probíhá?

Děti jsou rozděleny do smíšených oddílů podle věku. V oddíle bývá okolo 12 dětí. Oddíly má na starost zkušený vedoucí, kterému pomáhá zpravidla plnoletý praktikant. Vedoucí a praktikanti jsou takovými průvodci a důvěrníky dětí na táboře. Dbají o jejich spokojenost a dobrou náladu. Doprovázejí svůj oddíl na stravování, pomáhají s úklidem v chatkách, u mladších dětí pomáhají s hygienou. A samozřejmě s dětmi hrají různé hry a chodí na výlety.

Každý den začíná společnou celotáborovou rozcvičkou, aby si děti protáhly svaly a připravily se na den plný pohybu a her.

Táborový program je rozdělen do tří částí:

  • Dopoledne probíhá zpravidla v oddílech. V tomto čase tráví děti čas se stejně starými dětmi. Chodí do lesa, poznávají okolí tábora a plní různé úkoly v rámci soutěže o oddíl roku.
  • Odpoledne je pak čas vyhrazen celotáborové hře. Celotáborová hra se hraje v týmech, které jsou shodné s oddíly. Mladší oddíly mají lehčí pravidla než starší. Děti tak mají možnost naučit se spolupracovat s různě starými dětmi a poznat víc kamarádů. Hry jsou sestaveny tak, aby se děti zapojily od nejmladších po ty nejstarší.
  • Večerní program je pak společný pro celý tábor. V tomto čase se pořádají táboráky, diskotéky, různé sportovní, pěvecké a taneční soutěže. Večerní program je takovou třešničkou na dortu a je to čas, ve kterém mají děti čas si povídat a hodně se smát a bavit se.

Tábory a elektronika 

Žijeme v době, kdy na mobilních telefonech a podobných zařízeních trávíme mnoho času. Jak je to tedy s táborem a telefonem? Dle táborového řádu je zakázáno používat mobilní telefony v době denního programu, avšak zakázat úplně je nemůžeme, ale...

Ze zkušeností musíme říct, že mobilní telefony na tábor nepatří. Hlavně u malých dětí jsou větším problémem než přínosem. Již při předávání vašeho dítěte dostanete kontakt na oddílového vedoucího. Případně můžete kontaktovat hlavního vedoucího tábora a zeptat se, jak Vaše dítě tábor zvládá a jak se mu daří. Telefonické hovory s vaším dítětem nedoporučujeme, budete jej vytrhávat z táborové reality a tím víc se mu po Vás bude stýskat. Proto Vás prosíme, důvěřujte nám, nechte mobilní telefon doma. Tím, že mobilní telefon zůstane doma, ušetříte dítěti spoustu slziček, které určitě budou, až se s vámi bude loučit nebo Vám bude chtít zavolat. Stejně tak může být jiným dětem líto, že telefon nemají a jiní ano. Již před odjezdem se pokuste vysvětlit dítěti, že s problémem může kdykoliv přijít za kterýmkoliv vedoucím, který mu ochotně pomůže a problém vyřeší. 

Pokud chcete být s vaším dítětem v kontaktu, pošlete mu dopis. Není nic krásnějšího, než vidět, jak si děti nadšeně čtou dopis nebo pohled od rodičů a ten dopis si pak schovají.

MÁTE DOTAZ?